Wij helpen uw wensen verwezenlijken

Maatschappelijke betrokkenheid

Imezo wil haar maatschappelijke betrokkenheid laten zien door middel van sponsoring en/ het gratis aanbieden van haar diensten. Op dit moment hebben wij meerdere projecten lopen waar wij financiële steun bieden of onze diensten gratis aanbieden. De projecten waarvan wij deze openbaar mogen maken vind u op deze pagina.

Woongroep Mozart
Woongroep Mozart is een woonvorm waar zestien mensen met een verstandelijke beperking woonachtig zijn. Helemaal zelfstandig wonen is niet mogelijk, maar met de begeleiding die door de stichting ingehuurd wordt, is het mogelijk dat iedereen toch in zijn eigen appartement woont. Wij hebben in 2011 de website woongroepmozart.nl opgezet en geschonken in de vorm van een sponsoring. Wij beheren op dit moment het archief, waarin iedere maand dingen worden toegevoegd.

HSV de Zuidvogels
HSV de Zuidvogels is een voetbalclub gevestigd in dezelfde gemeente als Imezo, Huizen. Sinds december 2013 mag Imezo zich officieel sponsor noemen van voetbalvereniging HSV de Zuidvogels uit Huizen.

Oxfam Novib
Oxfam Novib streeft er naar om armoede en onrecht uit de wereld te helpen. Oxfam Novib ondersteunt mensen die (nood)hulp nodig hebben en streeft ernaar dat mensen een zelfstandig bestaan zonder armoede op kunnen bouwen. Imezo werkt samen met Oxfam Novib om haar website vindbaarder te maken in de zoekmachines. Hierbij bieden wij kosteloze ondersteuning bij de optimalisatie van de website en bieden wij onze diensten gratis aan.